qazımaq

qazımaq
f.
1. Kəskin bir alətlə bir şeyin səthindəki şeyi qoparmaq, qaşıyıb çıxartmaq. Qazıyıb təmizləmək. Taxtanı bıçaqla qazımaq. Dəftəri qazımaq olmaz.
2. Bax qazmaq
1.
3. məc. Küt ülgüclə üzünü qırxarkən dərisini soymaq, qoparmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qazıma — «Qazımaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ovmaq — 1. f. 1. Ovulmuş hala salmaq, narın etmək, narınlaşdırmaq. Maxorkanı ovmaq. – Xalıqverdi kişi köhnə məndulə kisədən tənbəki çıxarıb ovcunda ovdu. Ə. Vəl.. 2. Yuyub qazımaq (dağıtmaq), yuyub aparmaq, deşmək. Yarğan yarar sinəsini dağların; Sular… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerqazan — 1. sif. Yer qazımaqla məşğul olan, torpaq işləri görən. Yerqazan fəhlə. – Həqiqətin qırmızı yanağını toz basmış, başının tükləri bir neçə yerdən pırtlamış, özü isə bikef halda dayanıb . . yerqazan yoldaşlarına baxırdı. Ə. Vəl.. // Yer qazıyan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qartdamax — (Kürdəmir, Şəmkir, Tovuz) qazımaq, qaşımaq. – Yağın qazan divi qartdıyıfsaη, o:nçun toyunda yağış yağdı (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • açmaq — f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s. ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq. Sandığın qapağını açmaq. // Örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq, götürmək, çılpaq etmək. Döşünü açmaq. Başını açmaq. – Niqabın üzdən aç,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badalaq — is. 1. Sərbəst güləşmə zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Badalaq vurmaq – birini yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırmaq. Mən yoldaşımdan qabaq çəməndə bir lalə görmüşəm. . Mən onu üzəndə dostum badalaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baltalamaq — f. 1. Balta ilə çapmaq, kəsmək, yarmaq, doğramaq; balta ilə vurmaq. Onları karvan əhli baltaladı; . . Doğrayıb, yandırıb ocaq qaladı. A. S.. 2. məc. Yıxmaq, devirmək, dağıtmaq, məhv etmək, kökünü kəsmək, ortadan qaldırmaq; sarsıtmaq. Nadanlığa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • belləmək — f. Bel ilə qazımaq (torpağı). Payızda bağı belləmək xeyirlidir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalalamaq — f. Çala qazımaq, çuxurlamaq, qazıb çala halına gətirmək. <Bir dəstə adam> boz torpağı tərpədib, yeri çalalayıb eşdilər. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”